SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

COMANDĂ MÂNCAREA PREFERATĂ CHIAR AICI

Skip to Content

Termeni și condiții

© Complex Flonta – ultima versiune: 8 iunie 2021

Website-ul www.complex-flonta.ro, denumit în continuare “Website”, este administrat de societatea comercială Dole Paradisul Verde S.R.L., Nr. ord. reg. com. / an: J35/2015/2009, CIF: RO 26146183, Adresa: Str. Mureș, 30, 307220 Giroc, jud. Timiș, România, denumită în continuare “Compania” sau “Complex Flonta”.
Navigarea pe Website urmată de plasarea unei Comenzi echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea Documentului “Termeni și Condiții” de către orice Client.
Complex Flonta își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment Conținutul acestui Website, precum și Termenii și Condițiile, notificând Clientul prin afișarea pe Website a ultimei actualizări. Orice modificări care afectează într-o măsură semnificativă Clientul în relație cu Complex Flonta sau eventuale modificări aduse activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Clientului, pot fi notificate acestuia sub forma unui e-mail, SMS sau mesaj afișat pe Website, în măsura în care acesta din urma a fost de acord cu această modalitate de informare.
Prezentul Document “Termeni și Condiții” se aplică Comenzilor efectuate exclusiv prin intermediul Website-ului www.complex-flonta.ro, astfel cum acestea sunt publicate la acel moment pe Website.

1. Definiții

Continut are următoarea definiție, reprezentând:
• toate informațiile de pe Website care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic (laptop, tabletă, smartphone);
• conținutul oricărui e-mail trimis Utilizatorilor sau Clienților săi de către Complex Flonta prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
• orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al Complex Flonta Utilizatorului sau Clientului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
• informații legate de produsele, Serviciile și/sau tarifele practicate de Complex Flonta într-o anumită perioadă;
• informații legate de produsele, Serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care Complex Flonta are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
• date referitoare la compania Complex Flonta, sau alte date privilegiate ale acesteia.
Cont ansamblu de informații solicitate de Complex Flonta, accesate printr-o adresă de e-mail și o parolă, care permit Clientului accesul la produsele disponibile pe Website, plasarea Comenzii/Comenzilor și care conține informații despre Client și despre istoricul comenzilor plasate de acesta în Website (comenzi, facturi fiscale emise, etc.).
Client persoana fizică sau persoana juridică care a plasat cel puțin o comandă pe Website, indiferent ca are un cont înregistrat pe Website sau plasează o comandă fără a-și crea un cont (ca «Vizitator» sau «Guest»).
Campanie acțiunea de a expune în scop comercial, exclusiv în mod electronic și doar prin intermediul Website-ului și a paginilor de Facebook și Instagram a Companiei sau a paginii din alte rețele de socializare, un număr finit de produse având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp, stabilită de către Complex Flonta.
Contract la distanță conform legii, reprezintă orice contract încheiat între Complex Flonta și Client fără prezența fizică simultană a celor două părți, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță.
Comanda reprezintă un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Complex Flonta în calitate de Vânzător și Client prin care acesta din urmă își exprimă intenția de a achiziționa anumite Produse și/sau Servicii aferente, efectuând plata acestora.
Confirmarea comenzii reprezintă un e-mail automat primit de către Clientul care a plasat o comandă pe Website, și care conține detaliile comenzii plasate cu privire la caracteristicile produsului(lor) comandat(e) și a prețului rămas de achitat în funcție de modalitatea de plată aleasă de Client. Transmiterea e-mailului de confirmare a Comenzii reprezintă din punct de vedere legal, momentul încheierii contractului între Complex Flonta și Client, și respectiv acceptarea comenzii de către Complex Flonta.
Coș de cumpărături – secțiune din Cont care permite Utilizatorului/Clientului să adauge produse pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care produsele nu sunt achiziționate la momentul adăugării prin plasarea Comenzii, Utilizatorul/Clientul poate să beneficieze dacă este cazul, de serviciul oferit de către Complex Flonta de urmărire a produselor prin primirea de Comunicări comerciale (alerte) din partea acesteia.
Document prezentele Termeni și Condiții.
Newsletter / Alertă (Comunicări comerciale) mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS), asupra produselor, Serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către Complex Flonta într-o anumită perioadă.
Website reprezintă website-ul localizat la adresa www.complex-flonta.ro.
Serviciu, reprezintă serviciul de comerț electronic desfășurat exclusiv pe secțiunile public disponibile ale Website-ului, prin acordarea posibilității Clienților de a comanda produse și/sau serviciile aferente folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță (spre exemplu telefonic).
Tranzacție încasare de la Client sau rambursare către acesta a unei sume rezultate din vânzarea unui produs/prestarea unui serviciu de către Complex Flonta, inclusiv și dacă este cazul, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Complex Flonta, indiferent de modalitatea prin care este realizată livrarea Comenzii.
Utilizator persoană fizică (sau juridică) care are sau obține acces la Conținut, prin folosirea unui mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc.), nu deține un Cont și nu a plasat nicio Comandă pe Website.
Vânzător este societatea comercială Dole Paradisul Verde S.R.L., Nr. ord. reg. com. / an: J35/2015/2009, CIF: RO 26146183, Adresa: Str. Mureș, 30, 307220 Giroc, jud. Timiș, România.

2. General

2.1. Prin folosirea Website-ului / Conținutului / Serviciului, Utilizatorul sau Clientul este responsabil pentru consecințele care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, Utilizatorul sau Clientul răspunde pentru orice daună materială, intelectuală, electronică sau de orice altă natură produsă Website-ului, Conținutului, Serviciului, Complex Flonta sau oricăruii terț cu care Complex Flonta are încheiat un contract valabil, în conformitate cu legislația în vigoare.

2.2. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul acordat pentru prezentul Document care reglementează cadrul activității comerciale a Complex Flonta în relație cu acesta:
2.2.1. Utilizatorul sau Clientul are dreptul de a transmite o solicitare scrisă, informând Complex Flonta că nu este de acord cu: accesul la Website / Conținut / Serviciu, alte servicii sau produse oferite de Complex Flonta prin intermediul Website-ului, primirea newslettere-lor/alertelor de orice fel și/sau comunicărilor din partea Complex Flonta de orice natură (poșta electronică, apel telefonic, SMS etc). Complex Flonta va răspunde Clientului în cel mai scurt termen posibil, dar în cel mult o lună de la data primirii solicitării, în funcție de solicitarea transmisă, complexitatea acesteia și posibilitatea legală de a o realiza, în acord cu Clientul.

2.3. Clientul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau de a accepta Documentul, în forma disponibilă în acel moment.

2.4. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 2.3, Clientul poate contacta Complex Flonta, sau poate să folosească legăturile din Conținutul accesat pe Website destinate acestui scop.

2.5. Acest Website este adresat Utilizatorilor, persoane fizice care au împlinit cel puțin 16 ani și care nu au fost suspendați sau înlăturați de către Complex Flonta, indiferent de motivul suspendării sau al înlăturării.

2.6. La această dată, posibilitatea de a comanda online este disponibilă numai persoanelor cu domiciliul în Timișoara și localitățile limitrofe. Toate zonele de livrare sunt expres indicate pe Website în secțiunea respectivă.

2.7. Devenind Client, Complex Flonta va considera că persoana întrunește condițiile sus menționate. Clientul are dreptul de a interveni oricând pentru a informa compania cu privire la actualizarea acestor condiții în cazul în care apar modificări.

3. Conținut

3.1. Conținutul, astfel cum este definit mai sus, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau Conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Complex Flonta sau a administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Utilizatorului, Clientului sau a altui terț interesat nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Complex Flonta, includerea oricărui Conținut în afară Website-ului, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al Complex Flonta asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, în lipsă acordului exprimat în mod expres de către Complex Flonta său de către administratorul acestuia.

3.3. Orice Conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului Document, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Complex Flonta și Client care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului Document și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Complex Flonta cu referire la acel Conținut.

3.4. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu Complex Flonta, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului și cu legislația în materie și numai cu acordul scris prealabil al Complex Flonta. Complex Flonta nu este responsabilă pentru modalitatea în care ClientuI sau alte terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează Conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al Complex Flonta.

3.5. În cazul în care Complex Flonta conferă Utilizatorului, Clientului sau altui terț interesat, dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care aceștia au sau pot obține acces, dreptul de utilizare vizează numai respectivul Conținut sau părți ale acestuia, atâta timp cât Conținutul sau părțile acestuia există și numai în cadrul perioadei definite în acord și în limitele acordului. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către Complex Flonta cu un terț, un Utilizator sau Client, nu reprezintă un angajament contractual din partea Complex Flonta pentru respectivul terț, Utilizator sau Client care obține acces la Conținut sau la anumite secțiuni ale Website-ului, în sensul în care Complex Flonta are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment Website-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun Conținut transmis către Utilizator, Client sau altui terț interesat, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a Website-ului nu constituie o obligație contractuală din partea Complex Flonta și/sau al unui angajat al acesteia din urmă care a mijlocit transferul de Conținut (dacă este cazul).

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului Website-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezentei secțiuni, conferă dreptul Complex Flonta de a întreprinde măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a Conținutului Website-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse Companiei Complex Flonta.

3.8. Postarea de către Utilizator, Client sau altă parte interesată pe Website sau pe paginile rețelelor de socializare ale Complex Flonta, nu constituie o derogare a companiei de la un drept asupra sau în legătură cu Website-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nicio parte nu dobândește niciun drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu Website-ul.

3.9. Toate programele software utilizate în acest Website, Conținutul și elaborarea acestor softuri, precum și softul în totalitate, sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea Conținutului acestui Website nu este permisă fără obținerea consimțământului prealabil scris al Complex Flonta și/sau a administratorului acestuia.

3.10. Cu excepția unor prevederi contrare, Website-ul, inclusiv tot Conținutul acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de Website și respectiv de Conținut, sunt protejate de normele privind drepturile de autor și de alte legi aflate în vigoare la nivel național sau european din domeniul proprietății intelectuale și reprezintă proprietatea Complex Flonta și a administratorului de drept al acestuia.

3.11. Conținutul poate fi modificat oricând de către Complex Flonta, imaginile foto, design-ul, textul, grafica, logo-urile, clipurile audio precum și alte aspecte legate de Website și respectiv de Conținut având caracter de sugestie de prezentare.

4. Drepturile de proprietate intelectuală

4.1. Conținutul Website-ului, respectiv imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, software, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este în totalitate proprietatea Complex Flonta și a furnizorilor autorizați ai acestuia ale căror informații pot fi postate pe Website sau pe paginile companiei din rețelele de socializare, în conformitate cu Legea 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe și de legile privind proprietatea intelectuală și industrială. Folosirea fără acordul Complex Flonta a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare.

4.2. Complex Flonta poate oferi Utilizatorului sau Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o forma descrisă, un anumit Conținut al Website-ului. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul definit, pentru o perioadă stabilită în acord și numai pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestui Conținut, fără a putea utiliza secțiuni diferite ale Website-ului. Utilizarea pe Website a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă cu excepția cazului în care scopul respectivului Conținut a fost acela de promovare.

5. Contact

5.1. Complex Flonta publicat pe Website, datele sale de identificare și contact actualizate, spre informarea Utilizatorilor sau a Clienților.

5.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al link-urilor existente în același scop pe Website, Utilizatorul sau Clientul își manifestă consimțământul pentru a fi contactat de Complex Flonta prin mijloacele disponibile și pentru care Utilizatorul sau Clientul consimte, exclusiv în scopul comercial declarat și în vederea realizării acestui scop, inclusiv prin accesarea mijloacelor electronice, respectiv poșta electronică sau telefon mobil (e-mail, SMS).

5.3. Accesarea Website-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate Complex Flonta se realizează în mod electronic, telefonic, sau prin orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului sau Clientului. Astfel, Complex Flonta va contacta Clientul, pentru primirea informațiilor și sau a notificărilor în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, SMS sau prin anunțuri pe Website, pentru executarea contractului la care Clientul este parte sau pentru a răspunde unei solicitări legate de un Contract aflat în desfășurare sau încheiat, ori pentru a oferi informații despre o comandă plasată pe website sau în curs de a fi plasată, sau despre intenția de retur notificată de Client sau despre un retur deja realizat.

5.4. Pentru alte scopuri în care Complex Flonta utilizează în mod electronic datele de contact ale Clientului, cum ar fi în scopuri de marketing direct și promoționale, Complex Flonta va solicita consimțământul Clientului. Pentru mai multe informații puteți accesa Politica de confidențialitate.

5.5. Complex Flonta își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură, care nu au legătură cu produsele/Serviciile prezente pe Website sau cu un contract încheiat cu un Client, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, apel telefonic, SMS, etc). Constituie o excepție de la anteriorul paragraf solicitările în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor personale de către companie, astfel cum este prevăzut în cadrul Politicii de confidențialitate existentă pe Website.

6. Newslettere și alerte

6.1. În momentul în care Utilizatorul își creează un Cont pe Website sau accesează Serviciile sau produsele Complex Flonta prin intermediul Website-ului fără a se înregistra prin crearea unui Cont, vom solicita exprimarea consimțământului prealabil cu privire la primirea de newslettere și/sau alerte din partea Complex Flonta, transmise prin poșta electronică (e-mail, SMS) și/sau prin apel telefonic. Opțiunea cu privire la acordul emis de către Client poate fi modificată în orice moment, cu respectarea prevederilor art. 6.3.

6.2. Datele preluate de la Client, în scopul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor, pot fi folosite de către Complex Flonta în limitele Politicii de confidențialitate și a acordului prealabil exprimat de către Client.

6.3. Renuntarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor de către dumneavoastră se poate exprima în orice moment prin:

6.3.1. Folosirea legăturii special destinate din cadrul Coținutului oricăror newslettere și/sau alerte primite.

6.3.2. Folosirea opțiunilor disponibile în Contul de Client, pentru modificarea acceptului sau primirii de newslettere și/sau alerte;

6.3.3. Contactarea Complex Flonta, utilizând instrumentele disponibile pe Website la secțiunea “Contact”, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă.

6.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor și/sau alertelor nu implică renunțarea la acceptul acordat în general pentru prevederile prezentului Document sau a celorlalte Politici aplicabile.

6.5. Complex Flonta își rezervă dreptul de a selecționa Clientul care și-a exprimat anterior acordul de a primi newsletter și/sau alerte în vederea trimiterii acestor comunicări comerciale, cât și dreptul de a elimina justificat din baza sa de date orice Client. În acest caz, Clientul se poate adresa Complex Flonta pentru a primi justificările necesare în legătură cu orice decizie și/sau acțiune întreprinsă în sensul prezentului articol sau va primi o informare cu privire la măsurile întreprinse de Complex Flonta și motivația acestora.

6.6. Complex Flonta poate să includă în newslettere și/sau alertele transmise Clientului, material publicitar sub formă de Conținut care să facă referire la vreun terț care se află într-o relație de parteneriat cu Complex Flonta la momentul expedierii newslettere-lor și/sau alertelor.

7. Politica de confidențialitate

Prin utilizarea Website-ului, considerăm ca ați citit cu atenție Politica de Confidențialitate a Complex Flonta în care vă informăm cu privire la condițiile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal prin intermediul Website-ului www.complex-flonta.ro, vi se va solicita în mod expres să acceptați această politică.

Pentru vizualizarea Politicii de Confidențialitate a Complex Flonta apăsați aici.

8. Politica de vânzare online

8.1. Accesul la Serviciu.

8.1.1. Accesul la Serviciu este permis oricărui Utilizator care deține un cont activ, își creează un Cont sau care optează pentru plasarea unei Comenzi fără a-ți crea un Cont.

8.1.2. Pentru a i se permite accesul la Serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile prezentului Document.

8.1.3. Complex Flonta își rezervă dreptul de a restricționa sau exclude accesul Utilizatorului sau Clientului la Website, la Serviciile aferente și/sau dacă este cazul, la unele dintre modalitățile de plată acceptate, precum și de a șterge sau restricționa Contul acestuia în limitele legii, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității acestuia pe Website, accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia sau prejudiciază în vreun fel Complex Flonta sau Clientul acesteia (spre exemplu cazul în care un Client refuză de minim 3 ori sau nu preia în mod nejustificat Comanda la livrare, atrage după sine restricționarea Clientului de a comanda produse direct de pe Website, telefonic sau prin orice mijloc pus la dispoziție de către Complex Flonta la un moment dat). În orice caz, orice acțiune de restrictionare sau excludere a unui Client se va efectua cu respectarea prevederilor art. 6.5.

8.1.4. Un Client poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Clienți.

8.1.5. În situația în care Complex Flonta constată neregularități și/sau încălcări de orice fel ale prevederilor din prezentul capitol, care conduc la prejudicierea sau perturbarea în orice fel a activității Companiei, Complex Flonta își rezervă dreptul la libera sa alegere, de a anula, limita, restricționa, suspenda sau exclude accesul Clientului la Continut sau Serviciu, cu respectarea prevederilor art. 6.5 cu privire la notificarea Clientului.

8.2. Modalități de plată

Pentru achiziționarea produselor existente pe Website-ul Complex Flonta, punem la dispoziția clienților noștri următoarele Modalități de plată:

a) Plata în numerar (cash) către șoferul care livrează produsele comandate;

b) Cu cardul prin intermediul Website-ului, la momentul plasării unei Comenzi;

c) Plata în numerar (cash) ori plata cu cardul, la ridicarea personală a produselor comandate de la sediul Complex Flonta.

8.3. Produse și Servicii

8.3.1. Complex Flonta poate publica pe Website informații despre produse, Servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care Complex Flonta are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă.

8.3.2. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate pe Website la un moment dat, accesând următoarele mijloace de comunicare puse la dispoziție de Complex Flonta:

a) Comenzi online prin adaugarea produselor în coșul de cumpărături și urmând procesul de plasare al comenzii finalizat prin selectarea opțiunii de plată și respectiv primirea e-mailului automat de confirmare al plasării comenzii;

b) Comenzi telefonice prin apelarea numărului de telefon mobil TELEFON PENTRU COMENZI, (apel cu tarif normal).

8.3.3. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat pe Website, prin adăugarea produsului/produselor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una din modalitățile de plată indicate expres. Adaugarea unui produs în coșul de cumpărături în lipsa finalizării comenzii, nu atrage după sine prepararea de către Complex Flonta a produsului respectiv și pregătirea comenzii pentru livrare, sau livrarea efectivă a produsului introdus în coșul de cumpărături. În cazul în care produsul adăugat în coșul de cumpărături nu este achiziționat în termen de 1 ora (60 minute), produsul va fi anulat urmând a vă anunța în momentul în care accesați coșul de cumpărături despre noul status al produsului selectat.

8.3.4. Tarifele afișate pe Website reprezintă prețul produsului afișat. La prețul acestuia se va adaugă costul livrării precum și alte produse pentru care Clientul optează în completare.

8.3.5. Prețurile vor fi afișate în moneda națională RON (Leu) iar moneda de referință pentru calculul, plata și facturarea produselor comandate, va fi moneda națională RON (Leu).

8.3.6. În eventualitatea în care o comandă plasată este achitată folosind un card în moneda EUR sau o altă monedă internațională, banca emitentă a cardului dumneavoastră poate opera conversia în lei a sumei achitate pentru produsele achiziționate de pe Website, existând posibilitatea ca banca dumneavoastră să perceapă un comision de schimb valutar. Astfel, vă revine obligația de a vă informa cu privire la existența unui astfel de comision înainte de a plasa o comandă pe Website. Complex Flonta nu este răspunzătoare pentru lipsa de informare a Clienților săi. Pentru clarificare, în cazul plăților utilizând un card de debit sau de credit care nu este emis de către o banca din România, Complex Flonta nu este/nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda RON (Leu). Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Clientul.

8.3.7. Facturarea produselor achiziționate se face exclusiv în lei. În cazul în care plata se efectuează cu un card bancar, ulterior plății prin utilizarea POS-ului pus la dispoziție de Complex Flonta va debita contul curent al Clientului cu sumele reprezentând contravaloarea produselor comandate.

8.3.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea produselor și/sau Serviciilor disponibile pe Website, pe paginile de Facebook sau Instagram ale Companiei (imagini statice/bannere de campanie/imagini dinamice/prezentări multimedia) nu reprezintă o obligație contractuală din partea Complex Flonta, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

8.3.9. În prezentarea produselor, Complex Flonta își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii/etc.) care pot sa nu fie incluse în costurile produselor respective și care pot să nu fie livrate împreuna cu produsele comandate.

9. Plasarea comenzii

9.1. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.

9.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că Complex Flonta îl poate contacta, prin orice mijloc disponibil/agreat de către părți și prevăzut în cadrul prezentului Document, în orice situație în care este necesară contactarea Clientului.

9.3. Complex Flonta poate denunța unilateral comandă efectuată de către Client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

9.3.1. neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului, a Tranzacției, în cazul optării pentru a plăti utilizând un card bancar emis pe teritoriul României sau în afara țării;

9.3.2. datele furnizate de către Client, pe Website sunt incomplete sau incorecte, conducând la imposibilitatea procesării sau livrării comenzii;

9.3.3. activitatea Clientului pe Website poate și/sau produce daune de orice natură, sau prejudiciază în orice fel Complex Flonta și/sau partenerii acestuia;

9.3.4. livrarea eșuată a comenzii plasate.

9.4. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe Website sau notificând Complex Flonta cu privire la noile date de contact, Comanda aflată în derulare existentă la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul efectuării modificării, luându-se în considerare pentru livrare și contact datele existente înainte de modificarea acestora. Datele de contact actualizate vor fi modificate pentru noua Comandă plasată de către Client.

9.5. Complex Flonta depune toate eforturile necesare în vederea acordării unor informații corecte cu privire la prețul, ingredientele și alergenii care intră în compoziția produselor afișate pentru comercializare pe Website. Totuși, în mediul digital, erorile de sistem pot să apară în orice moment, fără a fi generate de Complex Flonta și nu pot fi întotdeauna controlate de companie. Erorile de sistem pot să afecteze buna funcționare a Website-ului, aducând modificări prețurilor sau caracteristicilor produselor, care pot să fie afișate eronat. În cazul înregistrării unei comenzi având un preț derizoriu față de prețul real al produsului respectiv, Complex Flonta are dreptul de a nu onora comanda respectivă (dacă livrarea nu a fost realizată), pe care o va anula, cu informarea ulterioară a Clientului. Astfel, Complex Flonta nu poate fi trasă la răspundere pentru erorile de sistem care nu sunt generate de acțiunile sale, solicitând astfel Clienților săi abordarea unei conduite de bună credință, înțelegere și cooperare cu și față de Complex Flonta.

10. Returnarea produselor și anularea comenzii

10.1. Ca regulă, Clientul nu poate să anuleze o comandă aflată în curs de livrare, sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea acesteia.

10.2. În cazul în care la momentul livrării Clientul constată că produsele comandate nu corespund din punct de vedere calitativ, sau dacă au fost livrate alte produse decât cele comandate, Clientul are dreptul de a contacta Complex Flonta prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție pentru a informa cu privire la returul produselor și a stabili condițiile unei noi comenzi sau de returnare a sumelor achitate dacă este cazul. Rambursarea sumelor achitate pentru produsele necorespunzătoare va fi realizată în termen de maxim 7 (șapte) zile lucrătoare de la data notificării primite din partea Clientului.

10.3. În cazul în care un produs livrat nu corespunde Comenzii plasate, Clientul are dreptul sa accepte sau sa refuze produsul respectiv, sau poate să solicite înlocuirea acestui produs neconform ori rambursarea costului produsului/produselor neacceptate.

10.4. În cazul în care Complex Flonta nu poate onora integral o Comanda plasata de un Client pe website, Complex Flonta va informa Clientul înainte de livrarea Comenzii, iar în măsura în care acesta din urma optează pentru menținerea acesteia în condițiile comunicate de Complex Flonta Clientul va achita costul aferent produselor efectiv livrate.

10.5. Rambursarea sumei achitate pentru Comanda, va fi realizată prin același mijloc de plată utilizat de Client pentru plasarea Comenzii. Astfel, dacă un Client a achitat utilizând un card, Complex Flonta va vira suma în contul IBAN corect indicat de Client. Dacă Clientul a achitat suma cash la livrare sau direct la sediul Complex Flonta, atunci rambursarea sumei va fi realizată cash.

11. Contract și finalizare

Complex Flonta va include în coletul livrat către Client, factura fiscală aferentă produsului/produselor comandat(e). Suplimentar, Complex Flonta poate include în Comanda materiale publicitare pentru a-si promova propriile produse sau campanii (sau ale unor terți parteneri) precum și cadouri destinate fidelizării Clienților.

12. Transport

12.1. Livrarea către Client a produselor/Serviciilor achiziționate, este efectuată de regula prin intermediul șoferului Complex Flonta.

12.2. Termenul de livrare va fi comunicat la momentul plasării Comenzii și nu poate depăși 24 de ore. Termenul de livrare poate fi modificat din motive independente de voință Complex Flonta.

12.3. Complex Flonta livrează Comanda la adresa specificată de Client. În cazul în care doriți să specificați anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi modul de acces la adresa de livrare sau puncte de reper sau ora de livrare dorită, vă rugăm să introduceți în căsuța de observații aceste lucruri înainte de finalizarea Comenzii.

12.4. Toate produsele comercializate pe www.complex-flonta.ro sunt livrate in Timișoara, precum și în zonele de livrare din proximitatea orașului Timișoara, astfel cum sunt indicate în secțiunea “Zone de livrare” disponibilă pe Website la următorul link: Livrare și plată

12.5. Costurile de livrare sunt suportate de către Client indiferent de valoarea totală a Comenzii, cu excepția cazurilor în care costurile livrării sunt suportate de către Complex Flonta în cadrul unei promoții sau a unei campanii de fidelizare sau promovare.

13. Campaniile promoționale

13.1. Promoțiile desfășurate pe Website-ul www.complex-flonta.ro nu se cumulează între ele, se aplică reducerea cea mai mare. Acest lucru este valabil pentru orice formă de reducere (carduri de fidelitate, coduri promoționale, vouchere cadou, reduceri procentuale de pe Website, etc) ca regulă, cu excepția situațiilor în care este menționat altfel în promoție. De asemenea, în cazul existenței unui voucher procentual, deținătorul unui asemenea voucher nu poate beneficia de reducerea cumulată conferită de aplicarea voucherului procentual la reducerea deja existentă în cadrul unei promoții. Anumite campanii promoționale nu se cumulează cu alte reduceri, promoții sau acțiuni de fidelizare. Acest lucru este specificat în regulamentul campaniei respective.

13.2. Complex Flonta stabilește unilateral sau în colaborare cu anumiți furnizori ai săi regulamentele promoțiilor și ale concursurilor pe care le organizează, acestea fiind publicate exclusiv pe Website. Promoțiile sunt aplicate Comenzilor care respectă integral regulile afișate pe Website, în perioada de valabilitate clar menționată și în limita stocului disponibil.

13.3. Întreruperea campaniei promoționale

În cazul unei campanii promoționale organizate de Complex Flonta, acesta în calitate de organizator, își rezervă dreptul de a întrerupe Campania promoțională oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin afișare pe Website. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica oricare din condițiile stabilite în regulamentul campaniei respective, în perioada desfășurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunța participanții despre aceste modificări.

14. Fraudă

14.1. Complex Flonta nu solicită Utilizatorului sau Clientului prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS, etc.) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.

14.2. Utilizatorul sau Clientul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea către orice terț, a datelor sale confidențiale.

14.3. Complex Flonta declină orice responsabilitate, în situația în care Utilizatorul sau Clientul este prejudiciat sub orice formă de către un terț care pretinde că este reprezentant al Complex Flonta sau că reprezintă interesele acesteia din urmă.

14.4. Utilizatorul sau Clientul va informa Complex Flonta asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.

14.5. Complex Flonta nu promovează SPAM-ul. Orice Client care a furnizat explicit adresa sa de email pe Website poate opta pentru dezactivarea Contului de Client aferent acestei adrese de e-mail, cu îndeplinirea condițiilor menționate la art. 6.3. din prezentul Document.

14.6. Comunicarile realizate de către Complex Flonta prin mijloace electronice de comunicare la distanță (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii Conținutului.

14.7. Următoarele scopuri, odată atinse, vor fi considerate tentativă de fraudare a Website-ului/Conținutului și/sau al Complex Flonta, aceasta din urma rezervându-și dreptul de a pune in mișcare urmărirea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sa, sau a(u) atins acest(e) scop(uri):

14.7.1. Accesarea datelor de orice tip ale altui Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă;

14.7.2. Alterarea sau modificarea Conținutului Website-ului sau oricărei corespondente expediate prin orice modalitate de către Complex Flonta către Client;

14.7.3. Afectarea performanțelor serverului/serverelor pe care rulează Website-ul;

14.7.4. Accesarea sau divulgarea oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, Conținutului expediat prin orice mijloc de către Complex Flonta către Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al Conținutului.

15. Limitare de responsabilitate

15.1. Complex Flonta nu poate fi ținută responsabilă în nici un fel în fața niciunui Client care utilizează Website-ul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni și Condiții de Utilizare și a Politicilor publicate în cadrul website-ului, cu excepția situațiilor în care Complex Flonta încalcă legislația în vigoare.

15.2. În cazul în care un Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către Complex Flonta violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii Complex Flonta, conform detaliilor de contact, astfel încât aceasta din urmă să poată lua o decizie în cunoștință de cauză.

15.3. Complex Flonta nu garantează Utilizatorului accesul la Website sau la Serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe Website, și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral Conținutul, de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a copia, sau de a exploata orice Conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice Conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al Complex Flonta.

15.4. Complex Flonta nu răspunde de Conținutul, calitatea sau natura altor Website-uri la care se ajunge prin legături din Conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele Website-uri, răspunderea o poartă integral proprietarii acestora.

15.5. Complex Flonta este exonerat de orice vină în cazul utilizării Website-ului și/sau al Conținutului transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul Website-ului, e-mail-ului sau al unui angajat al Complex Flonta, atunci când această utilizare a Conținutului poate sau produce pagube de orice natură Utilizatorului sau Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.

15.6. Complex Flonta nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

15.6.1. Serviciul va fi potrivit cerințelor Clientului;

15.6.2. Serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel;

15.6.3. Dacă este cazul, produsele/serviciile obținute gratis sau contra cost prin intermediul Website-ului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor Clientului,

15.6.4. Website-ul sau orice Serviciu aferent oferit în mediul online, va fi lipsit de erori generate de sistemele informatice utilizate de Complex Flonta sau de erori de funcționare ale rețelei de internet ori alte erori de funcționare izvorate din relația contractuală pe care compania o are cu diverși parteneri (furnizori de energie electrică, furnizor al rețelei de internet, etc.).

15.7. Materialele de promovare (incluzând dar nelimitându-se la banner-ele de produs), utilizate pentru prezentarea produselor, a campaniilor sau a promoțiilor organizate de Complex Flonta pe Website și/sau pe paginile de Facebook sau Instagram ale Companiei, au caracter exclusiv de promovare a brandurilor, fără ca utilizarea banner-elor a fi interpretată ca fiind o obligație asumată de Complex Flonta de a comercializa produsele afișate, sau alte produse sau elemente de design ce apar sau pot sa apară în cadrul acestora. Astfel, numai produsele prezentate pe Website, având indicat prețul de vânzare și descrierea acestora servesc scopurilor comerciale ale Companiei fiind astfel disponibile pentru vânzare.

16. Forța majoră și cazul fortuit

16.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una dintre părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi revin în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

16.2. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat, va aduce la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

16.3. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerată de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o impiedică să o ducă la bun sfarșit.

16.4. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 3 zile de la data producerii evenimentului.

19. Feedback

17.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc Website-ului și/sau al oricărui Conținut trimis de către Complex Flonta Utilizatorului sau Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cu prevederile Termeni și Condiții de Utilizare.

17.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni și Condiții care ar putea să apară între Utilizator, sau Client și Complex Flonta se va rezolva pe cale amiabilă, părțile depunând toate diligențele necesare în acest sens.

17.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea să apară între Utilizator sau Client și Complex Flonta sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către un mediator autorizat agreat de ambele părți aflate în dispută, iar în cazul în care medierea nu rezolvă/solutionează disputa, litigiul va fi deferit instanțelor competente de la sediul Complex Flonta, în conformitate cu legile române în vigoare.

17.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

17.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

17. Litigii

18.1. Complex Flonta își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale Website-ului/structurii acestuia/Serviciului precum și orice Conținut fără notificare prealabilă a Membrului sau Clientului.

18.2. În limita prevederilor Termeni și Condiții de Utilizare, Complex Flonta nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe Website din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul Website-ului.

18.3. Complex Flonta își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagina a Website-ului, cu respectarea legislației în vigoare.

18. Dispoziții finale

19.1. În cazul în care există întrebări sau sugestii în legătură cu Complex Flonta, vă rugăm să ne contactați pe pagina de Contact.

19.2. Orice observații, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Website sau activitatea companiei Complex Flonta, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor deveni și rămâne proprietatea Complex Flonta, de la data transmiterii acestora către Complex Flonta, pe orice cale de comunicare.

Offline ! We will start taking orders in

0ore 0minute 0secunde

Produsul a fost adăugat în coș

Niciun produs în coș.

Explore Food Items