SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

COMANDĂ MÂNCAREA PREFERATĂ CHIAR AICI

Skip to Content

Politica de confidențialitate

© Complex Flonta – ultima versiune: 8 iunie 2021

Website-ul www.complex-flonta.ro, denumit în continuare “Website”, este administrat de societatea comercială Dole Paradisul Verde S.R.L., Nr. ord. reg. com. / an: J35/2015/2009, CIF: RO 26146183, Adresa: Str. Mureș, 30, 307220 Giroc, jud. Timiș, România, denumită în continuare “Compania” sau “Complex Flonta”.
Navigarea pe Website urmată de plasarea unei Comenzi echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea Documentului “Termeni și Condiții” de către orice Client.
Complex Flonta își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment Conținutul acestui Website, precum și Termenii și Condițiile, notificând Clientul prin afișarea pe Website a ultimei actualizări. Orice modificări care afectează într-o măsură semnificativă Clientul în relație cu Complex Flonta sau eventuale modificări aduse activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Clientului, pot fi notificate acestuia sub forma unui e-mail, SMS sau mesaj afișat pe Website, în măsura în care acesta din urma a fost de acord cu această modalitate de informare.
Prezentul Document “Termeni și Condiții” se aplică Comenzilor efectuate exclusiv prin intermediul Website-ului www.complex-flonta.ro, astfel cum acestea sunt publicate la acel moment pe Website.

1. Definiții

3.1. Conținutul, astfel cum este definit mai sus, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau Conținut multimedia prezentate pe Website, sunt proprietatea exclusivă a Complex Flonta sau a administratorului acestuia, fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Utilizatorului, Clientului sau a altui terț interesat nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Complex Flonta, includerea oricărui Conținut în afară Website-ului, îndepărtarea însemnelor care reprezintă dreptul de autor al Complex Flonta asupra Conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, în lipsă acordului exprimat în mod expres de către Complex Flonta său de către administratorul acestuia.

3.3. Orice Conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentului Document, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între Complex Flonta și Client care poate deroga în tot sau în parte de la prevederile prezentului Document și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea Complex Flonta cu referire la acel Conținut.

3.4. Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, precum și în relație directă cu Complex Flonta, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile Documentului și cu legislația în materie și numai cu acordul scris prealabil al Complex Flonta. Complex Flonta nu este responsabilă pentru modalitatea în care ClientuI sau alte terțe părți (societăți comerciale, parteneri sau companii media) utilizează Conținutul fără înștiințarea și acordul prealabil al Complex Flonta.

3.5. În cazul în care Complex Flonta conferă Utilizatorului, Clientului sau altui terț interesat, dreptul de a utiliza sub formă descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit Conținut, la care aceștia au sau pot obține acces, dreptul de utilizare vizează numai respectivul Conținut sau părți ale acestuia, atâta timp cât Conținutul sau părțile acestuia există și numai în cadrul perioadei definite în acord și în limitele acordului. Existența unui acord de utilizare încheiat în mod expres de către Complex Flonta cu un terț, un Utilizator sau Client, nu reprezintă un angajament contractual din partea Complex Flonta pentru respectivul terț, Utilizator sau Client care obține acces la Conținut sau la anumite secțiuni ale Website-ului, în sensul în care Complex Flonta are dreptul de a modifica, actualiza sau completa în orice mod și în orice moment Website-ul sau oricare dintre secțiunile acestuia, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun Conținut transmis către Utilizator, Client sau altui terț interesat, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare a Website-ului nu constituie o obligație contractuală din partea Complex Flonta și/sau al unui angajat al acesteia din urmă care a mijlocit transferul de Conținut (dacă este cazul).

3.7. Este interzisă orice utilizare a Conținutului Website-ului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există. Încălcarea prezentei secțiuni, conferă dreptul Complex Flonta de a întreprinde măsurile legale care se impun împotriva utilizării nepermise a Conținutului Website-ului, în vederea reparării potențialelor prejudicii materiale și de imagine aduse Companiei Complex Flonta.

3.8. Postarea de către Utilizator, Client sau altă parte interesată pe Website sau pe paginile rețelelor de socializare ale Complex Flonta, nu constituie o derogare a companiei de la un drept asupra sau în legătură cu Website-ul. În afara celor acordate în mod expres în prezentul document, nicio parte nu dobândește niciun drept, titlu sau interes asupra sau în legătură cu Website-ul.

3.9. Toate programele software utilizate în acest Website, Conținutul și elaborarea acestor softuri, precum și softul în totalitate, sunt protejate de legile privind dreptul de autor. Orice altă utilizare, inclusiv reproducerea, modificarea, distribuirea, republicarea, transmiterea, afișarea sau executarea Conținutului acestui Website nu este permisă fără obținerea consimțământului prealabil scris al Complex Flonta și/sau a administratorului acestuia.

3.10. Cu excepția unor prevederi contrare, Website-ul, inclusiv tot Conținutul acestuia cum ar fi design-ul, textul, grafica, logo-urile, imaginile, clipurile audio, precum și alte aspecte legate de Website și respectiv de Conținut, sunt protejate de normele privind drepturile de autor și de alte legi aflate în vigoare la nivel național sau european din domeniul proprietății intelectuale și reprezintă proprietatea Complex Flonta și a administratorului de drept al acestuia.

3.11. Conținutul poate fi modificat oricând de către Complex Flonta, imaginile foto, design-ul, textul, grafica, logo-urile, clipurile audio precum și alte aspecte legate de Website și respectiv de Conținut având caracter de sugestie de prezentare.

4. Drepturile de proprietate intelectuală

Offline ! We will start taking orders in

0ore 0minute 0secunde

Produsul a fost adăugat în coș

Niciun produs în coș.

Explore Food Items